Menu

mediraty widget

A+ A A-

RODO


 

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako RODO). W związku z powyższym informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PHM Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, 54–203 Wrocław, KRS 0000546701, NIP 8943060238. PHM przetwarza dane osobowe pacjentów w związku z realizacją usług medycznych. Kontakt w sprawie danych jest możliwy mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz korespondencyjnie na adres siedziby: PHM Sp. z o. o., ul. Legnicka 61, 54 – 203 Wrocław. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
  2. Dostęp do danych osobowych posiadają pracownicy oraz współpracownicy posiadający stosowne upoważnienia do przetwarzania takich danych. PHM Sp. z o. o. może również przekazywać dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak i również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora, w szczególności: płatnikom usług medycznych, firmom informatycznym w celu prawidłowego rozliczenia wykonywanych usług.
  3. Państwa Dane osobowe są przetwarzane w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO), w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej, udostępniania dokumentacji medycznej Państwu lub Państwa przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Państwa, weryfikacji Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, udostępnieniem dokumentacji medycznej bądź udzieleniem informacji Państwa dotyczących. W tym celu niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, nr PESEL, płci oraz daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), głównej miejscowości opieki, adresu zamieszkania, pokrewieństwo (gdy zgłoszenia dokonuje członek rodziny) a także adres e-mail oraz numer telefonu. Jednocześnie mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili.
  4. Świadcząc Państwu usługi zdrowotne powstaje dokumentacja medyczna, zawierająca wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia. Jeśli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i właściwego ustalenia procesu leczenia zebrane informacje mogą również  dotyczyć nałogów czy preferencji seksualnych.
  5. Państwa dokumentacja medyczna jest przechowywana co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu a dzieci poniżej 2. roku życia przez 22 lata. Zdjęcia RTG będą przechowywane przez 10 lat, a skierowania lub zlecenia lekarza przez 5 lat. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane procesowi anonimizacji uniemożliwiającemu identyfikację pacjenta.